Programul national pilot ”Scoala dupa scoala”

Programul national pilot ”Scoala dupa scoala”

Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip ”Școală după școală” pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

Scopul principal al Programului este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Sunt eligibili pentru participare la Programul pilot menționat elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces la activitățile educative prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile (elevi rromi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate economic).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *