Anunțuri Evaluare Națională 2021

Anunțuri Evaluare Națională 2021

rezultate înainte de contestații

 

În perioada 29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00)se depun cererile de contestații la sediul Centrului de Examen Colegiul Național Spiru Haret, Târgu Jiu sau se transmit online pe adresa de mail: cnsh@spiruharetgorj.ro

 

Conform OMEC nr. 5455/2020

 

”Art. 10(4)  Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Art.11 (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia. 

Cerere contestație contestatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *