Ziua educației financiare

Ziua educației financiare

Deşi sunt în vacantă, astazi, 10.04.2023, elevii clasei a X -a F, coordonați de profesor diriginte Tudorache-Ionescu Adela Nicoleta, au participat la un atelier intitulat ,,Întocmirea şi gestionarea bugetului familiei”.

Activitatea se înscrie în tematica Zilei educației financiare și a fost moderată de Conf. dr. ec. Corina – Ionela DUMITRESCU, Decan al Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA), Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) .

Obiectivele atelierului ,,Întocmirea şi gestionarea bugetului familiei” sunt următoarele:

  1. Întelegerea conceptului de buget şi a importanţei acestuia în gestionarea eficientă a banilor de către o familie;
  2. Identificarea surselor de venit ale familiei şi întelegerea modului în care acestea pot fi utilizate pentru a acoperi cheltuielile curente şi pentru a economisi pentru viitor;
  3. Învăţarea unor tehnici de planificare a bugetului, inclusiv stabilirea priorităţilor, estimarea cheltuielilor şi crearea unui plan realist pentru a atinge obiectivele financiare;
  4. Învăţarea modului de urmărire a cheltuielilor şi de ajustare a bugetului pentru a fi siguri că cheltuielile rămân în limita bugetului;
  5. Înţelegerea modului de gestionare a datoriilor şi a economisirii pentru a fi siguri că familia are suficienti bani pentru a afce faţă nevoilor urgente şi pentru a investi în viitor;
  6. Înţelegerea importanţei planificării financiare pentru atingerea obiectivelor de lungă durată, cum ar fi achiziţionarea unei case sau economisirea pentru aducaţia copiilor;
  7. Învăţarea tehnicilor de reducere a cheltuielilor şi de economisire a banilor,precum şi de creştere a veniturilor familiei.
  8. Înţelegerea modului de gestionare a riscurilor şi a modalităţilor de protejare a familiei împotriva situaţiilor financiare neprevăzute, cum ar fi pierderea locului de muncă sau probleme de sănătate, pentru o securitate financiară pe termen lung;
  9. Învăţarea modului de comunicare eficientă cu membrii familiei cu privire la bugetul familiei şi planurile financiare.

Un buget de familie este un instrument valoros pentru o gestionare financiară responsabilă şi pentru urmărirea gradului în care sunt atinse obiectivele fianciare ale unei familii. Înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor, identificarea obiectivelor fianciare şi ţinerea evidenţei cheltuielilor sunt elemente cheie în crearea unui buget de familie eficient şi sustenabil.

Bugetele de familie sunt esențiale pentru o gestionare financiară sănătoasă şi trebuie să fie un instrument de bază pentru orice familie. O abordare disciplinată / ordonată poate ajuta la atingerea obiectivelor financiare pe termen lung și la reducerea stresului financiar pe termen scurt.