Înscrierea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2023-2024

Înscrierea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2023-2024

Înscrierea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2023-2024, se face în perioada 20 – 25 iulie 2023, prin depunerea la Colegiului Național ”Spiru Haret” a dosarului de înscriere, după programul de înscriere, atașat acestei postări:

Dosarul de înscriere trebuie să aibă următorul conținut:

  • Cerere de înscriere la specializarea la care a fost admis elevul (primită de la CN ”Spiru Haret”)
  • Adeverința cu notele de la Evaluarea Naţională şi media de admitere (primită de la școala gimnazială de proveniență, generată din aplicația informatică Evaluare Națională 2023)
  • Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (primită de la școala gimnazială de proveniență)
  • Copii ale certificatului de naştere și cărţii de identitate ale elevului, autentificate de şcoală conform cu originalul
  • Copii ale cărţilor de identitate ale părinţilor / reprezentanților legali , autentificate de şcoală conform cu originalul
  • Fișă medicală elev
  • Acord al părintelui / reprezentantului legal, de prelucrare a datelor personale ale elevului înscris în clasa a IX-a la CN ”Spiru Haret”
  • Fișa date personale elev

 Pentru autentificarea de către școală a actelor de identitate, vă rugăm să veniți la înscriere cu actele originale!