Admitere în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze

Legislație:

Anunțuri:

 • Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele a IIIa și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă, a căror structură este prevăzută în anexa 2 la Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar.
 • Proba orală
  a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a.
  Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.
  b) Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.
 • Proba scrisă – timp de lucru – 1 oră
  Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a.

Echivalări

Proba de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a cu profil intensiv engleza poate fi echivalata cu certificatele obtinute la examenele de limbi straine cu recunoastere internationala, numai daca numarul total al elevilor care opteaza pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numarul de locuri aprobat.

ANEXA 1-Cerere de inscriere in vederea sustinerii testului de competente lingvistice_INTENSIV_2022

ANEXA 3-Cerere recunoastere si echivalare

Înscrierile pentru această clasă se fac în perioada 05 – 08 iulie 2022.

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze se va susține în data de 11 iulie 2022. Prima proba incepe la ora 8,30. Intrarea elevilor in salile de examen este permisa pana la ora 8,15.

Rezultate finale admitere clasa a V a

Anunt admitere cls V – pentru elevii proveniți din alte unități de învățământ decât CNSH , care au fost admiși în clasa a V-a – limba engleză intensiv