Dotări

Baza materială:

 • Laboratorul de fizică oferă cadrul prielnic realizării experimentelor, studiului și aprofundărilor în acest domeniu al cunoașterii.
 • Laboratorul de chimie are în dotare mijloace didactice cu ajutorul cărora elevii experimentează și redescoperă adevărurile științifice.
 • Laboratorul de biologie este bine dotat; aici elevii execută lucrări practice consolidându-și cunoștințele.
 • Laboratoarele de informatică sunt dotate cu calculatoare conectate la rețea; elevii dobândesc abilități de operare pe calculator.
 • Cabinete: geografie, limbi moderne, religie
 • Cabinet de muzică
 • Amfiteatrul este impunător, are o capacitate de 300 de locuri.
 • Cantina are 100 de locuri pe serie.
 • Căminul are o capacitate de 200 de locuri și oferă condiții de cazare foarte bune.
 • Biblioteca are peste 25.000 de volume, publicații periodice din țară și străinătate și cuprinde o sală de lectură de 20 de locuri.
 • Cabinetul de consiliere oferă servicii specializate de asistență și îndrumare psiho-pedagogică, de orientare școlară și profesională.
 • 2 baze sportive și 1 sală de sport