Admitere în învăţământul liceal

Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024

Legislație

Anunțuri

 

Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023

Rezultate finale-admitere la Filologie engleza intensiv

Programare probe – specializarea filologie engleza intensiv

Rezultate echivalare – specializarea filologie engleza intensiv

Anunt contestații probe de admitere

Rezultate probe admitere 2022

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2022 – 2023 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.150/30.08.2021 și a anexeloraferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă ► aici.

Legislație

Anunțuri

 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI – PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE ȘI EDUCATOR-PUERICULTOR

 

16 – 17 mai 2022,

interval orar 0800 – 1600

înscrierea candidaților la secretariatul Colegiului Național ”Spiru Haret”
18 mai 2022,

începând cu ora 1000,

în sala de sport / baza sportivă a Colegiului

desfășurarea probei de aptitudini fizice:

·       Reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare specifică aparatului locomotor

·       3-4 elemente de gimnastică acrobatică

·       Alergare 600m – fără cerință de timp

19 mai 2022,

începând cu ora 1000

desfășurarea probei de aptitudini muzicale (conform programării realizate de comisie):

·       Intonarea unui cântec

·       Reproducerea unor scurte motive ritmico-metodice (2-4 măsuri)

desfășurarea probei de aptitudini artistice (conform programării realizate de comisie):

·       Realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie

desfășurarea probei de interviu (conform programării realizate de comisie):

·       Lectură la prima vedere a unui text literar

·       Conversații cu membrii comisiei pornind de la textul dat / tema textului dat

Notă:

Elevii care doresc să susțină proba de verificare a cunoștințelor de limba franceză pentru admiterea la specializarea filologie limba francdeză bilingv desfășurată în data de 18 mai 2022, ora 0900, vor avea această posibilitate, deoarece vom realiza programările la probele de aptitudini, astfel încât aceștia să poată participa la toate probele menționate în grafic.

De asemenea, elevii care susțin în data de 19 mai 2022, ora 0900, proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea la specializarea matematică informatică limba engleză bilingv, vor putea participa la probele de aptitudini, deoarece vom realiza programarea acestora, astfel încât aceștia să poată participa la toate probele menționate în grafic.

 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE a IX-a CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV – SPECIALIZĂRILE: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ENGLEZĂ BILINGV ȘI FILOLOGIE LIMBA FRANCEZĂ BILINGV

 

16 – 17 mai 2022,

interval orar 0800 – 1600

înscrierea candidaților la secretariatul Colegiului Național ”Spiru Haret”
18 mai 2022

 

desfășurarea probei de verificare a  cunoștințelor de limba franceză (conform programării realizate de comisie):

·       Proba scrisă, începând cu ora 0900

·       Proba orală, începând cu ora 1000

19 mai 2022

 

desfășurarea probei de verificare a  cunoștințelor de limba engleză (conform programării realizate de comisie):

·       Proba scrisă, începând cu ora 0900

·       Proba orală, începând cu ora 1100

Notă:

Elevii pot participa și la probele de aptitudini – profil Pedagogic, deoarece acestea vor fi programate astfel încât aceștia să poată participa la toate probele menționate în grafic.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele documente:

  1. Anexă fișă de înscriere (eliberată de unitatea școlară de proveniență)
  2. Cerere de înscriere (se completează la Colegiul Național ”Spiru Haret”)
  3. Copie certificat de naștere
  4. Adeverință eliberată de către medicul de familie conținând ”Apt pentru susținerea probelor sportive”, pentru elevii care susțin proba de aptitudini fizice
  5. Dosar de carton, cu șină