Evaluare Națională_clasa a VIII-a

An școlar 2019-2020

  • Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020).
  • Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Alte informații utile:

  • Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
  • Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.

Legislație

Anunțuri