Evaluare Națională_clasa a VIII-a

An școlar 2020-2021

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Legislație:

Link-ul Evaluării Naționale a elevilor de clasa a VIII-a este: https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii

Anunțuri: