Bacalaureat

An școlar 2020-2021

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

► Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

► Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar 2020 – 2021)

► Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul naţional de Bacalaureat 2021

► Ordin nr. 3.690/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2020-2021

► Ordin nr. 3.689/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2020-2021

► Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2021

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Legislație:

Anunțuri:

Contestatiile la bac 2021 se depun personal la comisia din centrul de examen  de la CNSH pe 5 iulie 2021 in intervalul 12-18 sau electronic, la adresa de mail contestatii.bac@spiruharetgorj.ro

Daca cererea de contestatie se depune online, ea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al candidatului.

În perioada 25 – 31 mai 2021 candidații completează fișele de înscriere la bac!

În perioada 31 mai – 4 iunie 2021, comisia de bacalaureat de la Colegiul Național ”Spiru Haret”, încarcă informațiile cuprinse în fișele de înscriere în aplicația BACALAUREAT 2021, tipăresc tabelul de înscriere generat de aplicație și asigură semnarea acestuia.

cerere contestatii bac 2021 CNSH