Bacalaureat

An școlar 2022-2023

Legislație:

Anunțuri:

An școlar 2021-2022

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integramtă a ordinului).

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile aici.

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.

Anunțuri:

Adresa competente BAC-sesiunea aug-sept 2022

Candidații înscriși la examenul de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, se vor prezenta la probele scrise de examen la Liceul Tehnologic ”Ion Mincu”, TG-Jiu.
Candidații care vor susține competențele lingvistice și digitale se vor prezenta la aceste probe la Liceul Tehnologic nr. 2.

Anunț contestatii bac 2022-CE 624

28958_procedura-vizualizare-lucrari_bac 2022

Cerere-vizualizare-lucrare-Bac-2022_sesiunea-iunie_iulie

Cerere contestație bac 2022

AMS_Report_1656676818394_LISTA NOTE BAC_CL 624