Înscriere în învăţământul primar

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

Admiterea copiilor in clasa pregatitoare_2022

Un bun început de drum!

                                           Cunoaştere  Noutate  Seriozitate  Har

ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 08 APRILIE 2022, ORELE 17,00 – 20,00

PERIOADA DE INSCRIERI LA CLASA PREGĂTITOARE: 11.04.2022 – 10.05.2022

 CADRE DIDACTICE:

 • Prof. înv. primar  TIȚA OANA CORNELIA  – Clasa Pregătitoare  A
 • Prof. înv. primar  POPESCU ANA MARIA  – Clasa Pregătitoare  B
 • Prof. înv. primar  CROITORU MARIA MĂDĂLINA  – Clasa Pregătitoare C

DOCUMENTE:

ANUNȚURI:

 • Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
 • Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu informează părinții cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.445/17.03.2022.

 • Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023 + Anexele metodologiei de înscriere
 • Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023.

***

 • Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a).
 • Pagină web dedicată: https://inscriere.edu.ro/
 • Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar (fișier pdf disponibil în curând)

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022

DOCUMENTE:

ANUNȚURI:

 • Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
 • Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu informează părinții cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Imagini din sălile de clasă unde își desfășoară activitatea clasele pregătitoare:

    

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021

DOCUMENTE:

ANUNȚ:

Pe data de 29 februarie 2020, între orele 9,30 – 14,00, la Colegiul Național ”Spiru Haret” se organizează ”Ziua porților deschise”, activitate care se adresează copiilor care se vor înscrie în clasa pregătitoare, precum şi părinţilor acestora. Părinţii şi copiii sunt invitaţi să viziteze spaţiile destinate desfăşurării activităţilor specifice clasei pregătitoare şi să poarte discuţii cu personalul unităţii de învăţământ, implicat în aceste activităţi.
Activitatea se va desfăşura în PAVILIONUL B al Colegiului.